Γνωριμίες & Συνοικέσια «ΦΑΡΟΣ»

Δέκα χρόνια με αξιοπρέπεια , εχεμύθεια και σεβασμό στην προσωπικότητα βρίσκουμε για σας το κατάλληλο ταίρι.
Για εμάς δεν έχει σημασία ο αριθμός των μελών, αλλά η ποιότητα τους στην οποία έχουμε ήδη πετύχει. Δεκτά άτομα κάθε ηλικίας και γονείς

https://www.greece-love.com

Leave a Reply

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA