ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ &ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΓΙΑΝΝΑ ΜΠΕΛΤΣΕΝΚΟ
M.D. Ph.D. O.S.J.
Ιατρός Παθολόγος

10 χρόνια εργασίας στo New York (USA) United Nations
Βραβευμένη: Order of Saint John of Jerusalem

Τα χρόνια υπηρεσίας 37

ΆΡΘΟΥΡ ΦΙΛΙΠΠΟΒ
M.D.
Χειρούργος Ορθοπεδικός
Χειροπρακτικός (Manual Therapy)
Ειδικεύθεις στο Medical University St. Petersburg

Τα χρόνια υπηρεσίας 20

https://www.medspecialist.gr

Leave a Reply

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA