Η Σχολή Οδηγών «ΧΑΤΖΗΛΟΥΙΖΟΣ»

Η Σχολή Οδηγών «ΧΑΤΖΗΛΟΥΙΖΟΣ» ιδρύθηκε το 1986 από τον ΧΑΤΖΗΛΟΥΙΖΟ Αναστάσιο.
Ο αριθμός όλων όσων εμπιστεύονται την εκπαίδευσή τους στη συγκεκριμένη Σχολή Οδηγών διαρκώς αυξάνεται. Η αύξηση αυτή είναι άμεση αναγνώριση και επιβεβαίωση για το μεράκι των δημιουργών της καθώς και τις γνώσεις, τη θέληση και το υψηλό επίπεδο των επιλεγμένων εκπαιδευτών και επιστημονικών συνεργατών που πλαισιώνουν την εταιρεία.

https://sxolesodigwn.gr

Leave a Reply

Anti-spam: complete the taskWordPress CAPTCHA